معرفی مدیرامور عمرانی

 

علیرضا ابویی

·       سوابق تحصیلی

کارشناسی عمران

·       سوابق کاری

کارشناس رسمی دادگستری

شهردار مهریز

رییس نظام مهندسی مهریز

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های مسکن مهر مهریز

مشاور در امور مشارکت های معاونت اداری مالی

مدیریت امور CNG