اتصال ضلع شمال غربي شهر يزد به كنارگذر


مهندس خبیری ناظر پروژه ازاتصال ضلع شمال غربي شهر يزد به كنارگذر جهت دسترسی آسانتر شهروندان  به شهرک شن وماسه شفیعی با هزینه بالغ بر 7،000،000،000 ريال خبر داد :
به منظور اتصال ضلع شمال غربي شهر يزد به كنارگذر، عمليات اجرايي احداث ادامه بلوار شهداري گمنام به كنار گذر در سال جاري توسط سازمان عمران و نوسازي شهرداري آغاز گرديد ، در مرحله اول نخاله بردا ري مسيرانجام گرفته و نصب سنگ جدول رفوژ مياني و اجراي لايه هاي خاكريز در حال اجرا مي باشد ، شايان ذكر است هزينه اتمام عمليات عمراني بلاغ بر 7،000،000،000 ريال بر آورد مي گردد كه از ريدف اعتبارات داخلي شهرداري مي باشد .