احداث دسترسي به ميدان ميوه و تره بار جديد

احداث دسترسي به ميدان ميوه و تره بار جديد

            عنوان پروژه : احداث دسترسي به ميدان ميوه و تره بار جديد

            محل اجرا : ميدان ميوه وتره بار جديد ( منطقه سه )

            هدف از اجرا : ايجاد دسترسي به ميدان

            پیمانکار : سازمان عمران شهرداري

            شرح عملیات انجام شده :

            با عنايت به تصميم گيري در خصوص راه اندازي ميدان ميوه و تره بار جديد و لزوم ايجاد دسترسي علي رغم اينكه احداث اين دسترسي در دستور كار اين حوزه نبوده است ولي با پيگيريهاي به عمل آمده سازمان عمران شهرداري اقدام به آغاز عمليات نمود .

             موانع و مشکلات اجرائي :

            عدم برنامه ريزي از قبل جهت اجراي پروژه و همچنين عدم پيش بيني انعقاد قراداد اجراي كار را با اختلال مواجه نمود ولي با پيگيريهاي به عمل آمده اين مشكل در حال مرتفع شدن است يكي ديگر ازمشكلات ايجاد شده عدم اشرافيت كامل مشاور به وضعيت طرح ودر نظر نگرفتن وضعيت دكلهاي فشار قوي برق مي باشد .