احداث مخزن بلوار شهيد قندي

احداث مخزن بلوار شهيد قندي

مشخصات عمومي پروژه:

عنوان پروژه: احداث مخزن بلوار شهيد قندي
محل اجرا: رفوژ مياني بلوار
مبلغ قرارداد: 368،000،000  ريال
طراح(مشاور):  معاونت فني و عمراني شهرداري يزد
پيمانكار: شركت آذرپيمان يزد
كارفرما:  شهرداري يزد

مشخصات فني پروژه:

احداث مخزن بتني جهت آبياري فضاي سبز رفوژ مياني بلوار شهيد قندي در نظر گرفته شده است.. اين مخزن 120 متر مكعبي در ابعاد 5 در 8 متر در ارتفاع 3 متر در تراز زيرزمين احداث ميگردد.

گزارش آخرین وضعیت پروژه

شرح عملیات انجام شده دراین دوره :

گودبرداري و انتقال خاك حاصل از گودبرداري به خارج از محل

زيرسازي و شفته ريزي با خاك خارج از محل در كف مخزن

آرماتوربندي و بتن ريزي فونداسيون و ديوار مخزن با نصب واتر استاپ در محل قطع بتن ريزي