آغاز اجرای تقاطع غیر همسطح سه راه حکیمیان


عملیات اجرایی شمع های تقاطع غیرهمسطح شهید حکیمیان از تاریخ هفدهم فروردین ماه سالجاری با مبلغ قرارداد 115 میلیارد ریال و پیمانکاری سازمان عمران شهرداری یزد آغاز گردید:

پس از انجام مراحل مقدماتی،  وبرگزاری جلسات متعدد  با دستگاههای اجرائی  در خصوص تأسیسات آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب در مسیر و فراهم آوردن امکانات لازم، برای اجرای مرحله اول پروژه جهت حفاری و اجرای شمع ها این پروژه که با پیمانکاری سازمان عمران و نوسازی و نظارت حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری یزد و مبلغ قرار داد 115 میلیارد ریال به انجام می رسد از روز شنبه هفدهم فروردین ماه سالجاری شروع شد.

شایان ذکر اینکه در مرحله اول پروژه مذکور که زمان اجرای آن یک سال اعلام شده است