انجام خدمات مشاوره طرح بهسازی ساختمان شهرداری منطقه 2

انجام خدمات مشاوره طرح بهسازی ساختمان شهرداری منطقه 2

مشخصات عمومي پروژه:

عنوان پروژه:  انجام خدمات مشاوره طرح بهسازی ساختمان شهرداری منطقه 2
  محل اجرا: بلوار بسیج
  مبلغ قرارداد:،499،100،000 ريال
  طراح(ناظر):  معاونت فنی و عمرانی شهرداری یزد
 پيمانكار(مشاور): شرکت مشاوران بریس ایستا
  كارفرما:  شهرداري يزد

مشخصات فني پروژه:

برداشت وضعیت موجود و تهیه نقشه معماری ساختمان

انجام عملیات سونداژ و آزمایش جهت تهیه نقشه چون ساخت سازه

تهیه گزارش طرح بهسازی ساختمان در برابر زلزله و نشست

نظارت بر اجرای طرح بهسازی

گزارش آخرین وضعیت پروژه

شرح عملیات انجام شده دراین دوره :

ساختمان شهرداري منطقه 2 به علت بروز نشست و ترك هاي عميق از نظر سازه اي آسيب پذير تشخيص داده شد و شهرداري يزد با انتخاب مشاور ذيصلاح اقدام به مقاوم سازي اين مركز به مساحت زيربناي حدود 3000 متر مربع نمود. مشاور بريس ايستا تاكنون مراحل مطالعات مرحله اول بهسازي (شامل تهيه نقشه معماري، انجام سونداژ و آزمايشات لازم و متعاقبا تهيه نقشه چون ساخت سازه و ارائه گزارش كيفي و كمي آسيب پذيري ساختمان) و قسمت اول از مرحله دوم (شامل ارائه طرح مقدماتي بهسازي) را به پايان رسانده است كه معاونت فني و عمراني شهرداري يزد با انتخاب جمعي از اساتيد دانشگاه يزد (جناب دكتر فروغي، دكتر پورحسيني و دكتر رحيمي) و معرفي آنها به عنوان هيات ژوري در حال بررسي و اعلام نظر در خصوص گزارشات ارائه شده توسط مشاور ميباشد.