بدنه سازي چهار راه بعثت

بدنه سازي چهار راه بعثت

عنوان پروژه : بدنه سازي چهار راه بعثت

محل اجرا : خيابان مهدي (عج)

هدف از اجرا : مرمت و بهسازي بدنه چها راه بعثت

پيمانكار : سازمان بهسازي و نوسازي شهر يزد

 

شرح عمليات انجام شده :

ضلع جنوبي چهار راه در حال مرمت مي باشد كه كار مرمت پشت بام به اتمام رسيده و در حال پوكه ريزي و انجام كاهگل بدنه مي باشد.