جابجایی تاسیسات برقی طی درخواستهای شهرداری

جابجایی تاسیسات برقی طی درخواستهای شهرداری

موضوع:

جابجایی تاسیسات برقی طی درخواستهای شهرداری مناطق و ناحيه تاريخي که به دلیل عقب نشینی ها یا اجرای آسفالت و نصب سنگ جدول و غیره تعدادی از تیرهای برق در مسیر واقع می گردد كه بازديد و پيگيريهاي لازم جابجايي صورت وپس از انجام كارهزينه هاي مربوطه در حسابهاي فيمابين قرار خواهد گرفت از جمله:

اصلاح هندسي تقاطع خیابان کاشانی به مسکن که توسط شهرداری منطقه 2 انجام وتعدادی از شبکه ها در مسیر واقع و مانع از پیشرفت کار گردید که با پیگیری های بعمل آمده کلیه شبکه ها بصورت کابلی و دفنی جابجا گردیده است و یا جابجایی تاسیسات کوچه صحرا و علامه جعفری، بلوار مدرس، کوچه ارغوان مسکن و غیره که با پیگیری های مکرر جابجا  گردیده و عملیات آسفالت، نصب سنگ جدول و غیره انجام پذیرفته است.