جابجایی تاسیسات برق میدان جدیدالاحداث مشاغل شهری

جابجایی تاسیسات برق میدان جدیدالاحداث مشاغل شهری

موضوع: جابجایی تاسیسات برق میدان جدیدالاحداث مشاغل شهری

که 80% کار با همکاری شرکت توزیع برق انجام و مابقی کار درحال پیگیری می باشد.

مشکل این کار عدم همکاری لازم نسبت به خرید تیرهای مورد نیاز برق می باشد که مقرر گردیده طی صورتجلسه شورای اسلامی شهر و دستور شهردار تهیه و در جهت جابجایی تاسیسات برقی تحویل شرکت برق گردد.