رفوژ میانی بلوار ولیعصر

رفوژ میانی بلوار ولیعصر

عنوان پروژه : پياده روسازي رفوژ مياني بلوار حضرت وليعصر ( عج )

محل اجرا : رفوژ مياني بلوار حضرت وليعر ( عج )(52 متري امامشهر منطقه يك)

هدف از اجرا : مناسب سازي مسير عبور عابرين پياده و احداث مسير سلامت

مبلغ قرار داد : 418،648،567  ریال

مدت اجرا : 2 ماه

پیمانکار : شركت الماس بناي كوير يزد

 شرح عملیات انجام شده :

در ادامه بهسازي و مناسب سازي مسير عبور عابرين پياده رفوژ مياني بلوار حضرت وليعصر ( عج ) كه توسط شهرداري منطقه يك صورت گرفته بود و همچنين با توجه به در نظر گرفتن مسير فوق به عنوان جاده سلامت عمليات پياده روسازي مسير فوق با استفاده از سنگ تراورتن به رنگ سفيد از اوايل آبان ماه سال 1390 آغاز گرديد در مسير فوق خط ويژه نابينايان نيز با استفاده از موزائيك شياردار ضد سايش قرمز رنگ در نظر گرفته شده است .سطح فرش شده در قالب اين قرارداد در حدود 1550 متر مربع مي باشد .