روکش آسفالت خیابان های اصلی منطقه 3

روکش آسفالت خیابان های اصلی منطقه 3

            عنوان پروژه : روكش آسفالت خيابانهاي اصلي شهر در سطح منطقه سه

            محل اجرا : بلوار جانباز حد فاصل ميدان امام علي ( ع ) تا پل شهيد تقوي  (منطقه سه )

            هدف از اجرا : مرمت و بهسازي آسفالت

            مبلغ قرار داد : 5،239،700،008   ریال

            مدت اجرا : 6 ماه

            پیمانکار : سازمان همياري شهرداريهاي استان يزد

            شرح عملیات انجام شده :

             با توجه به وضعيت نامطلوب و بسيار خراب بلورا جانباز و با توجه به اعتبار كم خاص اين پروژه در قالب اين قراداد كل بلوار جانباز حد فاصل ميدان امام علي ( ع ) تا پل شهيد تقوي در دستور كار قرار گرفت كه مانند ساير پروژه هاي مشابه در ابتدا آسفالت موجود تراشيده و سپس با توجه به بيرون بردن بخش زيادي از مصالح تخريبي ، كسري مصالح زيرسازي با اساس جبران گرديد و پس از زيرسازي اقدام به روكش آسفالت شده است .

            موانع و مشکلات اجرائي :

با توجه به اينكه مسير مورد اشاره از ترافيك بسياربالايي برخوردار است به ناچار زير گذر ميدان امام علي    (ع ) با هماهنگي پليس راهور و همچنين اقدامات خوب پيمانكار مسدود گرديد كه در بعضي موراد عدم همكاري شهروندان و عبور و مرور روي زير سازي تكميل نشده مشكلاتي به همراه داشت .