پياده روسازي منطقه يك

پياده روسازي منطقه يك

            عنوان پروژه : پياده روسازي در سطح منطقه يك

            محل اجرا : بلوار شهيد صدوقي حد فاصل ميدان شهيد باهنر تا ميدان هما فر ( منطقه يك)

            هدف از اجرا : ساماندهی ومرمت و بهسازي پياده روها

            مبلغ قرار داد :   2،373،590،104  ریال

            مدت اجرا : 3 ماه

            پیمانکار : شركت آذر پيمان كوير يزد

            درصد پیشرفت کل پروژه :  100درصد

            شرح عملیات انجام شده :

             پروژه در بلوار شهيد صدوقي حد فاصل ميادين شهيد باهنر و همافر پايان يافته و پيمانكار در ضلع شمالي بلوار شهيد سيد رضا پاكنژاد در حال مشغول مي باشد .

             جنس كف فرش تركيبي از موزائيك طرح خورشيدي در دو رنگ قرمز و طوسي وسنگ ترورتن سفيد مي باشد شايان ذكر است در مسير مذكو خط ويژه نابينايان با موزائيك مخصوص شياردار و پولكي زرد رنگ مفروش گرديده و محلهاي عبور وسايل نقليه ( تقاطع كوچه با پياده رو ) با سنگ كيوبيك تراورتن به رنگ سفيد كار شده است . سطح كار در حدود 12000 متر مربع مي باشد .

            موانع و مشکلات اجرائي :

            اجراي پياده رو در يك سطح و با رعايت شيب مناسب به دليل عدم هماهنگي و يكنواخت نبودن تراز ساير مغازه ها با مشكلات زيادي از قبيل كور شدن پنجره زيرزمين بعضي مغازه ها و يا ايجاد پله در ورودي آنها مي شود همچنين وجود دريچه هاي مختلف تاسيسات شهري در مسير و لزوم جابجائي آنها باعث ايجاد مشكلاتي مي شود ، ضمنا به دليل ترافيك بالاي عابرين در سطح پياده رو رفت و آمد روي كف فرشهاي تازه نصب شده باعث به هم ريختگي تراز سطح مي شود .