پیاده رو سازی خیابان انقلاب

پیاده رو سازی خیابان انقلاب

عنوان پروژه: پیاده روسازی بافت فرسوده
  محل اجرا: خیابان انقلاب
  مبلغ قرارداد: 1،650،000،000 ريال
  طراح(مشاور):  معاونت فنی و عمرانی شهرداری یزد
  پيمانكار: سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری یزد
  كارفرما:  شهرداري يزد

شرح عملیات انجام شده دراین دوره
تخریب و جمع آوری و دپو کردن نخاله های حاصل از تخریب

بارگیری و حمل نخاله ها به گود مجاز خلدبرین

زیرسازی و شفته ریزی به ضخامت 20 سانتیمتر

پخش شن نقلی به ضخامت 10 سانتیمتر

فرش پیاده رو با درنظر گرفتن مسیر عبور نابینایان

لوله گذاري جوي هاي خيابان به منظور آبرساني

شرح عمليات باقيمانده

سنگ فرش ابتداي كوچه ها