گزارشی از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید حکیمیان

گزارشی از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید حکیمیانگزارشی از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید حکیمیان

به حمدا.. در اوايل دي­ماه سال جاري فاز سوم عرشه تقاطع مذبور به طول تقریبی 70 متر آرماتوربندی و بتن­ريزي شد. شایان ذکراست در مجموع براي اجراي فازهاي اول، دوم و سوم عرشه دال، حدود 420 تن آرماتوربندي و حدود 4300مترمکعب بتن­ريزي صورت گرفته است. انشاالله با فراهم شدن شرایط جوی مناسب بتوان نسبت به اجرای عملیات بتن­ریزی فاز­های باقيمانده 4 و 5 اقدام نمود.