احداث فرهنگسرای 4منار

احداث فرهنگسرای 4منار

مشخصات عمومي پروژه:

عنوان پروژه: احداث فرهنگسرای 4منار
محل اجرا: محله 4منار محل سابق كاروانسرا حيدري
مبلغ قرارداد: 600،000،000  ريال
طراح(مشاور):  سازمان عمران شهرداری یزد
پيمانكار: سازمان عمران شهرداری یزد
كارفرما:  شهرداري يزد

مشخصات فني پروژه:

اين پروژه در محل سابق كاروانسراي حيدري واقع در محله 4منار احداث ميگرددو شامل مجموعه ورزشي،‌ زمين بازي، پيست دوچرخه سواري  و پاركينگ ميباشد كه تا كنون عمليات جدول گذاري و آسفالت طبق نقشه به اتمام رسيده است و پاركينگ مجموعه نيز آماده بهره برداري شده است.

گزارش آخرین وضعیت پروژه

درصد پیشرفت کل پروژه: 50 درصد

شرح عملیات انجام شده دراین دوره :

تهيه نقشه هاي اجرايي

نخاله برداري و خاكريزي و كوبيدن سطح مجموعه

جدول گذاري و زيرسازي طبق نقشه

آسفالت مجموعه ورزشي