تكميل پارك بزرگ حسن آباد

تكميل پارك بزرگ حسن آباد

            عنوان پروژه : تكميل پارك بزرگ حسن آباد

            محل اجرا : محله حسن آباد  ( منطقه دو )

            هدف از اجرا : آباداني مناطق محروم

            مبلغ قرار داد :  1،831،500،000  ریال

            مدت اجرا : 3 ماه

            پیمانکار : شركت آذر پيمان كوير يزد

            شرح عملیات انجام شده :

             در راستاي آباداني مناطق محروم و رفاه حال شهروندان با عنايت به توجه خاص مسئولين در اين زمينه و كمك و مساعدت استانداري كلنگ احداث پارك بزرگ حسن آباد در اين منطقه زمين خورد و در ابتداي كار ساخت مخزن بتني مجموعه با حجم 500 متر مكعب آغاز گرديده است .

            موانع و مشکلات اجرائي :

با توجه به موقعيت خاص منطقه و همچنين نوع زمين ( خيلي سخت ) گودبرداري در اين ناحيه با مشكلات زيادي همراه است و بالطبع كاشت درخت و ايجاد فضاي سبز با مشكلات زيادي همراه است .